Naša prácaje naším poslaním

Sme transparentné, každoročne auditované neziskové občianske združenie založené lekármi a zamestnancami NOÚ v roku 2009. Staráme sa o rozvoj všetkých pracovísk ústavu, obnovujeme prístrojový park a modernizujeme technické vybavenie. Postupne sa snažíme rekonštruovať a kultivovať priestory, zlepšujeme podmienky našich pacientov v čakárňach i ambulanciách, zvyšujeme ich komfort. Vďaka príspevkom od darcov vytvárame atmosféru priateľského prostredia a podporujeme podujatia orientované na osvetu, prevenciu a liečbu onkologických ochorení. Všetky prostriedky, ktoré v našom združení získame, sú použité výhradne na aktivity a obnovu NOÚ.

František Lipták, Veštica

Našeciele

Pokiaľ existuje čokoľvek, čo zlepší pohodu a komfort pacientov pri prijímaní ambulantnej liečby – treba to pacientom poskytnúť.

Ľudia

MUDr. Jozef Dolinský img-mask
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. img-mask
Silvia Dömösová img-mask

Národnýonkologický ústav

História NOÚ sa datuje už od roku 1965, kedy bol zriadený Onkologický ústav pre Slovensko. V roku 1990 dostal svoj súčasný názov, Národný onkologický ústav, a dnes je najvyšším špecializovaným onkologickým pracoviskom na Slovensku. Viac informácií z histórie ústavu nájdete na webovej stránke NOÚ.

www.nou.sk

Povedalio nás

Dovoľte mi, aspoň týmto spôsobom, vyjadriť im môj obdiv a rešpekt. "Umenie liečiť" a "umenie pomáhať" ozaj vystihuje podstatu a pridanú hodnotu NOÚ a jeho Združenia priateľov NOÚ. Veľa lekárov sa počas procesu liečby stáva aj našimi ozajstnými priateľmi. Vďaka, priatelia!

Onkologické ochorenie si nevyberá, môže kedykoľvek napadnúť každého z nás. A každý z nás má v takom prípade právo na modernú a kvalitnú liečbu v dôstojných podmienkach. Poznám osobne niekoľko lekárov a sestier z NOÚ a zo Združenia priateľov NOÚ. Sú to osobnosti na tom správnom mieste a v správnom čase. To, čo robia, si zaslúži hlboké uznanie a veľké poďakovanie.

Veľmi si vážime možnosť podporiť filozofiu Národného onkologického ústavu - umenie liečiť a jej rovnocenného partnera Združenia priateľov NOÚ – umenie pomáhať zbierkou fotografií Karola Kállaya. Farebné slovenské krajiny ponúkajú ľuďom vzácnu slobodu a pocit voľnosti. Dodávajú chuť do života a pomáhajú zabudnúť. Oceňujeme snahu ľudí, ktorí stoja za ústavom a združením, estetizovať interiéry sterilných nemocničných priestorov a zvyšovať tým komfort pacienta.

Boj s onkologickým ochorením je dlhý, bolestivý, plný prekážok i otázok bez jasných odpovedí a predpovedí. Mnohých lekárov z NOÚ a Združenia priateľov poznám, ústav navštevujem ako ich pacient už pár rokov. Sú to odborníci na svetovej úrovni. Vedia pacientom vliať vieru, že liečba pod ich vedením bude úspešná a že pacient sa vráti k plnohodnotnému životu a to je často krát pre pacienta viac ako samotná liečba.

Šport ma naučil tvrdo makať, bojovať a ísť si za svojím cieľom. Prirodzene preto obdivujem ľudí, ktorí to vo svojej profesii robia rovnako. Nevzdávajú sa, a to im prináša zaslúžené výsledky. Jedným z takých ľudí je aj onkológ Jozef Dolinský. Ten so svojimi kolegami založil Združenie priateľov NOÚ a krok za krokom menia Národný onkologický ústav na lepšiu, príjemnejšiu a modernejšiu nemocnicu.

Súboryna stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Prevziať
Prevziať
Prevziať

Brožúry a katalógy

Prevziať
Prevziať
Prevziať
Prevziať

ČasopisSpolu

Niekoľkokrát ročne sme publikovali naše činnosti aj v našom časopise “Spolu”. Prezrite si jednotlivé vydania (zoradené chronologicky).

Ročník 1.
číslo 01/2015

Ročník 2.
číslo 01/2016

Ročník 2.
číslo 02/2016