Bez partnerov a sponzorov by naša aktivita nebola možná. Sme preto naozaj vďační za všetku finančnú aj nefinančnú pomoc, ktorú dostávame.

Jednotlivci a rodiny

JUDr. Michal
Lazar

Ing. Alexej
Beljajev

rodina
Reháková

Dr. Dušan
Kollár

Karol
Ruman

Gabriela
Drobová

Ing. Igor
Vicel

Karol Szász

Zdenka
Kállayová

rodina
Chmelová

Andrej
Brna

Ľubomír
Bukový

Rastislav
Biľas

Ing. Pavol
Uhrin

Drahomíra
Slančíková

Povedalio nás

Dovoľte mi, aspoň týmto spôsobom, vyjadriť im môj obdiv a rešpekt. "Umenie liečiť" a "umenie pomáhať" ozaj vystihuje podstatu a pridanú hodnotu NOÚ a jeho Združenia priateľov NOÚ. Veľa lekárov sa počas procesu liečby stáva aj našimi ozajstnými priateľmi. Vďaka, priatelia!

Onkologické ochorenie si nevyberá, môže kedykoľvek napadnúť každého z nás. A každý z nás má v takom prípade právo na modernú a kvalitnú liečbu v dôstojných podmienkach. Poznám osobne niekoľko lekárov a sestier z NOÚ a zo Združenia priateľov NOÚ. Sú to osobnosti na tom správnom mieste a v správnom čase. To, čo robia, si zaslúži hlboké uznanie a veľké poďakovanie.

Veľmi si vážime možnosť podporiť filozofiu Národného onkologického ústavu - umenie liečiť a jej rovnocenného partnera Združenia priateľov NOÚ – umenie pomáhať zbierkou fotografií Karola Kállaya. Farebné slovenské krajiny ponúkajú ľuďom vzácnu slobodu a pocit voľnosti. Dodávajú chuť do života a pomáhajú zabudnúť. Oceňujeme snahu ľudí, ktorí stoja za ústavom a združením, estetizovať interiéry sterilných nemocničných priestorov a zvyšovať tým komfort pacienta.

Boj s onkologickým ochorením je dlhý, bolestivý, plný prekážok i otázok bez jasných odpovedí a predpovedí. Mnohých lekárov z NOÚ a Združenia priateľov poznám, ústav navštevujem ako ich pacient už pár rokov. Sú to odborníci na svetovej úrovni. Vedia pacientom vliať vieru, že liečba pod ich vedením bude úspešná a že pacient sa vráti k plnohodnotnému životu a to je často krát pre pacienta viac ako samotná liečba.

Podporte násaj vy

2%<br/>z daní

2%
z daní

Finančný<br/>príspevok

Finančný
príspevok

Materiálne<br/>dary

Materiálne
dary

Dobrovoľnícka<br/>práca

Dobrovoľnícka
práca