2%zo zaplatenej dane

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu. Nebudete mať žiadne výdavky navyše.

Zobraziť viac
<span>2%</span>zo zaplatenej dane

A) Ak si robíte ročné zúčtovanie dane sami - právnické alebo fyzické osoby:

Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane sú priamo vo Vašom daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania vrátane poskytnutia 2 % je tento rok 31. marec 2021. V prípade požiadania o predĺženie termínu na podanie daňového priznania sa aj 2 % poukazujú v tomto predĺženom termíne.

V tlačive vyplníte naše údaje:
Obchodné meno alebo názov: Združenie priateľov NOÚ
Sídlo: Klenová 1, 833 10 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42172004

Dodatočné informácie pre právnické osoby:
Ak ste počas roka 2020 až do termínu podania daňového priznania darovali niektorej organizácii nezriadenej za účelom podnikania finančný dar aspoň v hodnote 0,5 % dane z Vášho príjmu, vyplníte riadok 1, 2 a 4 v IV. časti daňového priznania. Ak ste za rok 2019 darovali menej ako je hodnota 0,5 % dane z Vášho príjmu, vyplníte riadok 3 a 4 v 4.časti daňového priznania (v tomto prípade poukážete 1,5 % dane z príjmu). Potom vyplníte údaje o prijímateľovi/prijímateľoch.

B) Ak vám ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:

Potrebujete si stiahnuť dva dokumenty, ktoré je nutné vyplniť, 1) vyhlásenie, že nám chcete venovať 2% z Vašich zaplatenej dane a 2) potvrdenie o zaplatení daní, ktoré vypĺňa Váš zamestnávateľ. Oba si môžete stiahnuť (v PDF) na nasledujúcich odkazoch:

Oba formuláre pošlite na miestne príslušný daňový úrad, presnú adresu si viete vyhľadať na tomto linku po zadaní Vášho PSČ, najneskôr do 30.4.2021

Finančnýpríspevok

<span>Finančný</span>príspevok

 

Finančne nás môžete podporiť na účet:
SK 84 1100 0000 0026 2518 0899 (Tatra Banka)

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@priatelianou.sk

Materiálnedary

Našich pacientov veľmi potešili LCD televízory od spoločnosti Samsung, ktorými sme zvýšili komfort a pohodlie na lôžkových izbách Kliniky chirurgickej onkológie. Tiež nám urobila radosť rodina Kállayová, ktorá združeniu venovala 33 veľkoplošných fotografií z pozostalostí známeho slovenského fotografa Karola Kállaya, ktoré teraz skrášľujú priestory lôžkového oddelenia tej istej kliniky NOÚ.

Ak vlastníte nejaké umelecké diela, alebo rôzne užitočné veci a predmety, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť pacientsky komfort, ozvite sa na info@priatelianou.sk

<span>Materiálne</span>dary

Jana Brisudová, Ochranca Rehael

<span>Materiálne</span>dary

Dobrovoľníckapráca

Pokiaľ máte záujem o dobrovoľnícku prácu v Národnom onkologickom ústave, napíšte nám na info@priatelianou.sk a my Vás budeme kontaktovať s možnosťami, ako sa zapojiť.

Aktuálne projekty