2%zo zaplatenej dane

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu. Nebudete mať žiadne výdavky navyše.

Zobraziť viac
<span>2%</span>zo zaplatenej dane

A) Ak si robíte ročné zúčtovanie dane sami - právnické alebo fyzické osoby:

Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane sú priamo vo Vašom daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania vrátane poskytnutia 2 % je tento rok 31. marec 2023. V prípade požiadania o predĺženie termínu na podanie daňového priznania sa aj 2 % poukazujú v tomto predĺženom termíne.

V tlačive vyplníte naše údaje:
Obchodné meno alebo názov: Združenie priateľov NOÚ
Sídlo: Klenová 1, 833 10 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42172004

B) Ak vám ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:

Potrebujete si stiahnuť dva dokumenty, ktoré je nutné vyplniť, 1) vyhlásenie, že nám chcete venovať 2% z Vašich zaplatenej dane a 2) potvrdenie o zaplatení daní, ktoré vypĺňa Váš zamestnávateľ. Oba si môžete stiahnuť (v PDF) na nasledujúcich odkazoch:

Alebo si ho môžete vyplniť aj online priamo na stránke Finančnej správy SR.

Oba formuláre pošlite na miestne príslušný daňový úrad, presnú adresu si viete vyhľadať na tomto linku po zadaní Vášho PSČ, najneskôr do 30.4.2023

 

Finančnýpríspevok

<span>Finančný</span>príspevok

 

Finančne nás môžete podporiť na účet:
SK 84 1100 0000 0026 2518 0899 (Tatra Banka)

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@priatelianou.sk

Materiálnedary

Našich pacientov veľmi potešili LCD televízory od spoločnosti Samsung, ktorými sme zvýšili komfort a pohodlie na lôžkových izbách Kliniky chirurgickej onkológie. Tiež nám urobila radosť rodina Kállayová, ktorá združeniu venovala 33 veľkoplošných fotografií z pozostalostí známeho slovenského fotografa Karola Kállaya, ktoré teraz skrášľujú priestory lôžkového oddelenia tej istej kliniky NOÚ.

Ak vlastníte nejaké umelecké diela, alebo rôzne užitočné veci a predmety, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť pacientsky komfort, ozvite sa na info@priatelianou.sk

<span>Materiálne</span>dary

Jana Brisudová, Ochranca Rehael

<span>Materiálne</span>dary

Dobrovoľníckapráca

Pokiaľ máte záujem o dobrovoľnícku prácu v Národnom onkologickom ústave, napíšte nám na info@priatelianou.sk a my Vás budeme kontaktovať s možnosťami, ako sa zapojiť.

Aktuálne projekty