Kontaktpre verejnosť

Silvia Dömösová

členka OZ

info@priatelianou.sk


Združenie priateľov NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava

Predseda združenia
MUDr. Jozef Dolinský Mail: jozef.dolinsky@nou.sk Instagram @priatelianou.sk

Napíštenám

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR), ktoré nadobúda účinnosť dňa 25. 5. 2018, si Vás dovoľujeme informovať o spracovaní Vašich osobných údajov občianskym združením Združenie priateľov NOÚ, IČO 42172004, Klenová 1, 833 01 Bratislava. Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov nájdete: tu

Fakturačné údaje

Združenie priateľov NOÚ
Občianske združenie

Klenová 1,
833 10 Bratislava

IČO: 42172004
Tatra banka, a. s.,
č. účtu: SK 84 1100 0000 0026 2518 0899