Vaše 2 % pomôžu našim pacientom i zamestnancom

Opäť je tu ten čas, kedy sa mnohí z vás rozhodujú, komu venovať 2 % zo zaplatených daní. Už mnoho rokov má Združenie priateľov NOÚ svojich dlhodobých a stabilných darcov, nielen čo sa pravidelných finančných príspevkov týka, ale značnú časť tvoria práve príjmy z 2 %. Veľmi si to vážime a vieme, že aj návštevníci a pacienti Národného onkologického ústavu oceňujú našu snahu pozdvihovať úroveň najvyššieho špecializovaného onkologického pracoviska na Slovensku. K tomu nám pomáhajú aj tieto príspevky.

Podľa aktuálnych štatistík Národného onkologického ústavu prekročilo minulý rok jeho prah denne vyše 115 pacientov, za rok ich bolo cez 42 000. Z nich viac ako polovica absolvovala rádioterapeutickú liečbu a takmer každý piaty pacient strávil nejaký čas aj hospitalizovaný na lôžku. Je preto nesmierne dôležité, aby títo pacienti mohli svoje neľahké životné okamihy tráviť v dôstojnom, bezpečnom, vysoko kvalifikovanom, modernom a zároveň príjemnom prostredí. Samozrejme to platí nielen pre pacientov, ale komfort zároveň zabezpečujeme aj ich rodinným príslušníkom, sprievodcom či návštevám. A v neposlednom rade aj našim zamestnancom – lekárom, sestrám, sanitárom, ktorí dennodenne stoja odhodlane pri nich.

Minulý rok sme aj vďaka vašim 2 % z daní dokázali nemocnici pomôcť s nasledovnými aktivitami:

  • Renovácia priestorov ambulancie radiačnej onkológie II. a konziliárnej ambulancie radiačnej onkológie na prízemí v budove RTO, v čakárni pred ambulanciami sme pomohli zrekonštruovať toalety pre pacientov a vytvorilo sa nové bezbariérové WC
  • Rekonštrukcia priestorov ambulantného traktu OKO A Kliniky klinickej onkológie NOÚ, vybavili sme priestory nábytkom a sanitou
  • Kúpa pacientskeho monitorovacieho systému s príslušenstvom pre OKO A Kliniky klinickej onkológie NOÚ
  • Kúpa prístroja na separáciu kmeňových krvotvorných buniek pre Kliniku onkohematológie LFUK a NOÚ
  • Činnosť dobrovoľníckej skupiny Vŕby, ktoré sa venuje sprevádzaniu dospelých dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí. Minulý rok v apríli v rámci oslavy ich 20. výročia potešili našich pacientov výnimočným koncertom práve na pôde NOÚ.
  • Podpora ďalšieho vzdelávania lekárov NOÚ prostredníctvom účasti na domácich a zahraničných kongresoch

Budeme vám vďační, ak aj tento rok presmerujete svoje 2 % do nášho združenia. Všetky podrobnosti, ako aj predvyplnené tlačivo nájdete na tomto linku.