Slovenka: Onkológia nie je „šou jedného muža“

Pandémia koronavírusu zatriasla celým svetom, neobišla bohužiaľ ani onkologických pacientov. Plánované zákroky sa odkladali, klasické oddelenia sa menili na „covidové“. Lekári boli na pokraji síl, no museli sa sústrediť a zvládnuť tento neľahký boj. Ako vníma toto náročné obdobie uznávaný onkológ MUDr. Jozef Dolinský, primár Oddelenia klinickej onkológie E Národného onkologického ústavu, a čo mu pomáha zotrvať v každodennom maximálnom nasadení? Prečo sa rozhodol pre onkológiu a ako pred vyše desaťročím zmenil celú koncepciu štátneho onkologického ústavu?

Rozhovor so šéfom Združenia priateľov NOÚ nielen o pandémii, ale aj o dlhoročnej práci v združení, prináša najnovšie vydanie časopisu Slovenka.

Zdroj: Slovenka 41/2021