Rekonštrukcia Oddelenia radiačnej onkológie

Realizácia

2023 - 2024

Príspevok OZ

40 000,- EUR

Oddelenie radiačnej onkológie vykonáva komplexnú škálu rádioterapie samotnej, ako aj v kombinácii s inými liečebnými postupmi (chirurgia, systémová liečba), liečbu paliatívnu, nenádorovú rádioterapiu, dispenzarizáciu pacientov a poradenstvo.
V prvej etape boli vybudované 2 ambulancie a úplne nové bezbariérové WC. Nový šat dostala aj seminárna miestnosť s tým najmodernejším audiovizuálnym a multimediálnym zariadením. V týchto priestoroch budú prebiehať nielen pracovné stretnutia lekárov ORO, odborné semináre, ale predovšetkým stretnutia tzv. multidisciplinárnych tímov (MTB), kde sa o liečbe tých najkomplikovanejších pacientov radia a diskutujú viacerí odborníci za jedným stolom. Vďaka týmto novým technológiám sa rokovaní MTB môžu zúčastniť aj lekári z iných centier na Slovensku a seminárna miestnosť bude de facto slúžiť pacientom z celého Slovenska. Združenie priateľov NOÚ prispelo na tento projekt sumou 40 tisíc EUR.