Rekonštrukcia

Oddelenia ambulantnej chemoterapie

Realizácia

december 2013 - apríl 2014

Celkové náklady

360 000,- EUR

Komplexná obnova plochy

takmer 1 300 m2

Ide o najväčšie pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré sa touto rekonštrukciou v celkovej sume približne 300-tisíc EUR zaradilo medzi najmodernejšie v Európe. Je unikátnou otvorenou galériou umenia.

Národný onkologický ústav v Bratislave 3. apríla 2014 po niekoľkomesačnej rekonštrukcii slávnostne otvoril svoje Oddelenie ambulantnej chemoterapie. Ide o najväčšie pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré sa touto rekonštrukciou v celkovej sume približne 300-tisíc EUR zaradilo medzi najmodernejšie v Európe. Vďaka originálnym výtvarným dielam, ktoré ústavu darovali poprední predstavitelia súčasného moderného umenia, sa zároveň stalo otvorenou galériou umenia.

Komplexná obnova plochy takmer 1 300 m2 prináša priestrannejší, svetlejší, vzdušnejší a vzhľadom na logistiku chemoterapeutickej liečby i optimálnejšie rozdelený priestor. Ďalej úplne nové vybavenie ambulancií, nové čakárne, sociálne zariadenia, podlahy, podhľady, vzduchotechniku, či elektronický systém prijímania pacientov, ktorý im uľahčuje navigáciu k jednotlivým ambulanciám a vyšetrovniam. Unikátnym, aj mimo európsky rozmer, ho však robí stála expozícia takmer 70 originálnych diel od 33 renomovaných slovenských výtvarníkov združených v skupine Spectrum ART, ako sú Tibor Bártfay, Ivan Pavle, Milan Lukáč, Peter Pollág, Rasťo Trizma, Alexej Vojtášek, Róbert Hromec, František Lipták, či Ondrej 4. Zimka. Vďaka sponzorom sa na celé oddelenie tiež nainštalovali LCD televízory, ktoré pacientom skrátia a spríjemnia nevyhnutný čas absolvovania liečby.

Na rozdiel od bežných pacientov, sa k nám naši pacienti opakovane vracajú, viac na nich vplýva prostredie, v ktorom sa liečia, viac si ho všímajú.

Modernizácia priestorov a vybavenia výrazným spôsobom zvýšila dôstojné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, komfort a pohodlie pre pacientov, lekárov i zdravotnícky personál. Rekonštrukcia bola financovaná z vlastných rozpočtových zdrojov NOÚ, ktoré dosiahli výšku 200-tisíc EUR a taktiež zo sponzorských a darcovských prostriedkov v celkovom objeme 120-tisíc EUR. Jedným z darcov bola aj Nadácia SPP so sumou 30-tisíc EUR. Pri ústave pôsobí OZ Združenie priateľov NOÚ, ktoré založili lekári z NOÚ a ktorého cieľom je všetky vyzbierané financie investovať do rozvoja jednotlivých pracovísk nemocnice. Na túto rekonštrukciu prispelo Združenie priateľov NOÚ takmer jednou tretinou z celkových nákladov.

„Nie náhodou sme v našich rekonštrukčných snahách pokračovali pracoviskom, kde denne absolvuje chemoterapeutickú liečbu takmer 200 ľudí. Navyše, na rozdiel od bežných pacientov, sa k nám naši pacienti opakovane vracajú, viac na nich vplýva prostredie, v ktorom sa liečia, viac si ho všímajú. Snažíme sa ho preto estetitizovať, kultivovať, snažíme sa liečiť umením. Som preto veľmi rád, že zmodernizované priestory oddelenia ponúkajú túto jedinečnú kombináciu, ktorá svojim rozsahom možno aj presahuje hranice Európy,“ skonštatoval riaditeľ NOÚ MUDr. Jozef Dolinský, ktorý je zároveň zakladateľom neziskového Združenia priateľov NOÚ.

Oddelenie ambulantnej chemoterapie je najväčším pracoviskom svojho druhu v SR a slúži ako referenčné centrum pre riešenie najzložitejších prípadov z celého Slovenska. Denne sa tu vykoná 200 odberov, mesačne aplikuje až 2 500 chemoterapií, čo sú naozaj výnimočné čísla. Ročne stečie 24 000 chemoterapií a oddelením prejde 64 000 ľudí.