Podpora dobrovoľníckej skupiny Vŕby

Podpora od roku

2015

Vŕby je občianskym združením, ktoré sa venuje sprevádzaniu dospelých dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí. Od roku 2015 pôsobí aj v NOÚ, naše združenie tento program odvtedy pravidelne podporuje.

 

Program pozostáva z rozvozu teplých nápojov pred ambulanciami, sprevádzania pacientov a vedenia tvorivých dielní na oddeleniach – je zameraný na zmiernenie utrpenia a zlepšenie psychosociálnych podmienok onkologických pacientov. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nezištne venujú časť svojho voľného času v prospech pacientov a pacientiek – navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú prítomnosť, spoluúčasť, pomáhajú im vyplniť čas hospitalizácie rôznymi činnosťami, jednoducho ich sprevádzajú.