Vybudovanie

Centra chirurgie prsníka

Realizácia

január - júl 2016

Celkové náklady

750 000,- EUR

Unikátne pracovisko svojho druhu, ktoré ženám poskytuje najmodernejšie terapeutické postupy v oblasti chirurgie prsníka vrátane rekonštrukčných plastických operácií. Vďaka pokračujúcej spolupráci s poprednými slovenskými umelcami centrum zdobia originálne diela, ktoré autori darovali ústavu.

Národný onkologický ústav v Bratislave 13. júla 2016 po niekoľkomesačnej výstavbe slávnostne otvoril Centrum chirurgie prsníka Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ. Ide o unikátne pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré bude ženám poskytovať najmodernejšie terapeutické postupy v oblasti chirurgie prsníka vrátane rekonštrukčných plastických operácií. Vďaka pokračujúcej spolupráci s poprednými slovenskými umelcami budú centrum zdobiť originálne diela, ktoré autori darovali ústavu.

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením žien nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Podľa posledných údajov z Národného onkologického registra z roku 2008 pribudne u nás takmer 2 700 nových prípadov ročne. V stále väčšej miere postihuje ženy v aktívnom a produktívnom veku, pracujúce, ktoré po operácii prsníka veľmi citlivo vnímajú čiastočnú „stratu ženskosti“, či narušenie „telesnej integrity“ a preto si vyžadujú osobitú pozornosť. „Chceli sme im vytvoriť samostatné lôžkové oddelenie, kde pacientky dostanú pod jednou strechou komplexnú liečbu nielen v oblasti chirurgie, ale aj onkológie, rádioterapie a psychológie,“ vysvetľuje hlavný benefit nového pracoviska riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský.

Výstavba priestorov zohľadňovala predovšetkým pohodlie hospitalizovaných pacientiek, všetkých 6 izieb vrátane izby pre pacientky s telesným znevýhodnením je citlivo a komfortne zariadených, sú plne klimatizované, s veľkoplošnými TV prijímačmi, bezplatným wifi pripojením na internet. Príjemným bonusom je priestranná letná terasa. Unikátnym pracoviskom, aj mimo európsky rozmer, ho okrem konceptu poskytovania komplexnej starostlivosti na jednom mieste robí aj zbierka viac ako 33 obrazov od renomovaných slovenských výtvarníkov združených v spoločnosti Spectrum ART, ktoré sú nainštalované v izbách a na chodbách. Visia tu diela od Ivana Pavleho, Tibora Bártfaya, Petra Pollága, Alexeja Vojtášeka, Róberta Hromca, či Františka Liptáka, Kataríny Vavrovej, Ondreja 4., Vladimíra Oravca a ďalších.

Centrum chirurgie prsníka výrazným spôsobom posúva latku poskytovania onkologickej starostlivosti, komfortu a pohodlia pre pacientov, lekárov i zdravotnícky personál.

Jeho výstavba stála 750-tisíc eur a bola financovaná duálne. Vlastné rozpočtové zdroje NOÚ predstavovali výšku 600-tisíc EUR, z toho 360-tisíc z MZ SR. Ďalšie prostriedky v celkovom objeme 150-tisíc EUR poskytlo neziskové Združenie priateľov NOÚ cestou sponzorstva a darcovstva prostredníctvom spoločného projektu s NOÚ pod názvom „Umenie pomôcť žene“. Jeho kľúčovými partnermi sa stali Projekt Fashion Sparkling Charity Night, Nadácia SPP, Slovenská pošta a.s., GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Nadácia J&T a Nadácia ESET.