NOÚ je druhou najlepšou nemocnicou na Slovensku

7.10.2013

Všeobecná zdravotná poisťovňa vypracovala komplexné hodnotenie nemocníc a zdravotníckych zariadení na základe dotazníka, ktorí rozposlala v marci tohto roku svojim poistencom. Na prieskume sa zúčastnilo takmer 30 percent z 10 000 oslovených respondentov, ktorí sa v minulom roku liečili v nemocnici.

Subjektívne hodnotenia pacientov sú pre nás veľmi dôležité. Takisto sú súčasťou tzv. indikátorov kvality, na základe ktorých poisťovne uzatvárajú zmluvy s nemocnicami. Z celkových kritérií má hodnotenie pacientov váhu 20 percent.

Dotazník tvorili nasledovné otázky:

Ste spokojní

  • so správaním lekárov na oddelení?
  • s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára?
  • so správaním sestier na oddelení?
  • so starostlivosťou lekárov na oddelení?
  • so starostlivosťou sestier na oddelení?
  • s kvalitou ubytovania na oddelení?
  • s kvalitou stravy na oddelení?
  • s kvalitou upratovania na oddelení?
  • s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
  • s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?

Článok z portálu aktuality.sk nájdete tu.