Ocenenie Zlatý Biatec za rok 2015 prevzal za Kliniku chirurgickej onkológie SZU a NOÚ prednosta Juraj Pechan

18. 3. 2016 - Tlačové správy

Medzi ôsmimi laureátmi ocenenými Zlatým Biatecom za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje Neformálne ekonomické fórum (NEF) – Hospodársky klub, je aj profesor Juraj Pechan. Ocenenie si prevzal za Kliniku chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, jej prednostom je už 9 rokov.

Klinika je najväčším onkochirurgickým pracoviskom na Slovensku, ktoré zároveň slúži ako referenčné centrum pre riešenie najzložitejších prípadov z celej krajiny. Overuje nové liečebné postupy, zavádza ich do praxe, je tiež konzultačným pracoviskom v oblasti diagnostiky a onkochirurgickej liečby zhubných nádorov pre iné zdravotnícke zariadenia. V roku 2013 prešlo pracovisko komplexnou rekonštrukciou.

Za posledné 4 roky tu bol vykonaný rekordný počet operácií, ročne ich je okolo 2 000 u hospitalizovaných pacientov v celkovej anestézii a asi 1000 ambulantných zákrokov. Výrazne sa zvýšil podiel mimoriadne náročných operácií. Hospitalizáciu na 51-lôžkovej klinike podstúpi ročne vyše 2 200 pacientov.

Za všetkými číslami a úspešnými výkonmi však stoja ľudia. Profesor Pechan preto poďakoval práve svojom kolegom, u ktorých si okrem odborných zručností cení najmä ústretový a empatický prístup. Ocenenie vníma ako satisfakciu za ich prácu.

Starostlivosť o pacientov a dobrú atmosféru na klinike sa darí dosahovať predovšetkým vďaka úžasnému tímu lekárov, sestier a celého zdravotníckeho personálu ako aj dobrej spolupráci s manažmentom nemocnice. Mnoho pozitívneho sa dá dosiahnuť aj v prostredí nedofinancovaného zdravotníctva.

Za dôležité pri liečbe pacienta považuje spolu s kolegami aj príjemné a kultivované nemocničné prostredie. Patrí k iniciátorom jeho estetizácie, lôžkové oddelenia a ambulantný trakt kliniky zdobí vyše 45 veľkoplošných fotografií z pozostalostí známeho slovenského fotografa Karola Kállaya.

Získanie ocenenia pozitívne hodnotí aj riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský. „Chcem sa rovnako poďakovať svojim kolegom za ich náročnú prácu. Ocenenie vnímam ako uznanie, že sa nám darí poskytovať pacientom špičkovú zdravotnú starostlivosť. Je to zároveň záväzok do budúcna, nepoľaviť v tomto úsilí,“ vysvetľuje riaditeľ Dolinský.

Ocenenie Zlatý Biatec

Zlatý Biatec od svojho založenia v roku 1993 je najvyššou poctou členov združenia za počiny hospodárstva, spoločenské, vedecké, školské, kultúrne, zdravotnícke a športové v SR, ale aj za príkladné konanie v záujme mierového života a pokroku v kvalite vzťahov medzi národmi a ich štátmi.