Slovenka: Zahojíme zdravotníctvo?

Téme slovenského zdravotníctva sa venoval článok Miroslavy Ondrejčíkovej vo februárovom čísle časopisu Slovenka. Svoj komentár poskytol aj šéf Združenia priateľov NOÚ a primár Onkologického oddelenia Národného onkologického ústavu MUDr. Jozef Dolinský.

Zdroj: Slovenka