Slovenka: Ústavu pomáhajú aj priatelia

18.3.2014

Už dávno nie sú kamenné galérie či kultúrne inštitúcie jediným prístavom umenia. Čoraz častejšie sa s ním stretávame na netradičných miestach a v nečakaných priestoroch. Ako umenie zakotvilo v Národnom onkologickom ústave a aký vietor do plachiet nabralo v rekonštruovanej nemocnici, nám porozprával jej riaditeľ Jozef Dolinský.

Už dlhšie som sa pohrával s myšlienkou, ako rozvinúť potenciál unikátnej umeleckej zbierky, ktorá sa v budove, pôvodne štátneho sanatória, roky vytvárala. Nachádzajú sa tu diela vynikajúcich slovenských výtvarníkov ako Janko Alexy, Ján Želibský, Jan Hála, Imrich WeinerKráľ, Ladislav Čemický, Ján Mudroch, vo fontáne pred hlavným vchodom je napríklad nádherná socha Tibora Bártfaya. Mám k umeniu pozitívny vzťah, som presvedčený, že pomáha človeku vyrovnávať sa so základnými otázkami života, dokáže rozširovať naše osobné hranice, prekonávať vnútorné bariéry, vliať pocit slobody, posilniť prežívanie pocitov. Zároveň prináša nezameniteľné pocity krásna.

Takže slovenská výtvarná moderna v službách onkológie alias liečba umením?

Áno, rád by som tieto atribúty umenia rozvíjal práve v takom sterilnom prostredí, akým je nemocnica. Dostať ich bližšie k pacientom vo chvíli, keď sú konfrontovaní so zložitou situáciou, keď sú zraniteľní, lebo ide o zdravie. Je dôležité, aby sa v takých momentoch vedeli a chceli zmobilizovať, boli motivovaní liečiť sa,mali chuť ísť ďalej. Táto moja snaha sa pretavila až do filozofie „umenie liečiť“. V podstate však len nadviazala na skutočnosť, že my v NOÚ vnímame liečbu ako umenie, pre nás je liečiť pacienta umením liečiť. A my zároveň liečime umením. Na rozdiel od bežných pacientov sa k nám náš pacient opakovane vracia, viac si všíma prostredie, v ktorom sa lieči. Snažíme sa ho estetizovať, kultivovať, aby sa v ňom cítil komfortne a príjemne.

Jedna vec je nemocničné prostredie zútulniť, druhá mať ho v prevádzke tak, aby zabezpečovalo vysokú odbornú starostlivosť a spĺňalo moderné parametre. Ako vyzerá rekonštrukcia NOÚ, na ktorú ste sa podujali?

Máme za sebou rekonštrukciu oddelenia klinickej onkológie E, kde sa lekári starajú o pacientov s ochoreniami hrubého čreva, konečníka a pankreasu. Komplexnou obnovou prešla aj klinika chirurgickej onkológie. Aktuálne sme ani nie pár týždňov pred otvorením oddelenia ambulantnej chemoterapie, kam denne prichádzajú pacienti z celého Slovenska. Stane sa jedným z najmodernejších pracovísk svojho druhu v strednej Európe. Aj tento priestor bude dýchať umením, otvoríme ho vernisážou obrazov významných súčasných autorov.

Modernizácia a skvalitňovanie liečby vyžaduje finančné prostriedky. Jednou z možností, ako ich získať, je aj pomoc Združenia priateľov NOÚ.

Je partnerom ústavu prepojenom aj filozoficky v podobe „umenia pomáhať“. Založili ho v roku 2009 lekári a zamestnanci ústavu. Všetky finančné prostriedky od sponzorov alebo z dvoch percent z daní, ktoré nám prichádzajú, používame výlučne na aktivity a modernizáciu pracovísk NOÚ s cieľom zvýšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a komfort pacientov. Sme vďační všetkým, ktorí združenie a jeho aktivity podporujú.