Slovenka: TANEC SPOJIL onkológiu s umením

24.10.2013

Na javisku historickej budovy Slovenského národného divadla sa 11. októbra uskutočnilo výnimočné tanečné gala predstavenie UMENIE PRE ŽIVOT. Na podujatí sa predstavili baletní umelci svetového formátu. Cieľom podujatia, ktorým organizátori nadviazali na tradíciu benefície baletných gala predstavení spred niekoľkých rokov, bola podpora aktivít Národného onkologického ústavu v Bratislave. Tie výhradne smerujú k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ku komfortu pacientov. „ Názov 3. ročníka Umenie pre život nebol náhodný.

Je základom novej komunikačnej filozofie Národného onkologického ústavu – Umenie liečiť a Združenia priateľov NOÚ – Umenie pomáhať. Liečenie, pomáhanie a umenie byť pri človeku v rozhodujúcej chvíli je pre nás kľúčovým posolstvom,“ priblížil novú filozofiu ústavu jeho riaditeľ Jozef Dolinský.

V historickej budove SND vystúpili baletní umelci, ktorí sú často hosťami najprestížnejších svetových scén – sólisti baletu Opery San Carlo v Neapole Anbeta Toromani a AlessandroMacario, známi aj ako Romeo a Júlia z rovnomenného baletného predstavenia v SND, prví sólisti Baletu Národného divadla Praha Alina Nanu a Alexander Katsapov, slovenské hviezdy Roman Lazík a Nina Poláková, sólisti baletu Štátnej opery vo Viedni, sólisti Baletu SND, Novej scény a ďalší poprední baletní umelci.
Myšlienka spojenia tanca a účinnej podpory boja s onkologickými ochoreniami bola pretavená do mimoriadne silného umeleckého zobrazenia. Aj v tom vidím poslanie SND. Veď život a umenie sú ako spojené nádoby. V názve tejto užitočnej benefičnej aktivity Umenie pre život je vyjadrené poslanie tohto vznešeného podujatia, na ktoré sa nám podarilo pozvať špičkových umelcov,“ povedal riaditeľ SND Marián Chudovský.

Súčasťou gala predstavenia bola aj originálna výstava hodnotných umeleckých diel zo zbierky NOÚ, ktoré doteraz neboli nikde vystavované. Účastníci si tak mohli pozrieť obrazy majstrov, ako je Janko Alexy, Ladislav Čemický, Jan Hála, Ján Želibský či Imrich Weiner-Kráľ a ďalší. „Chceli sme hosťom večera priblížiť aj takýto špecifický rozmer našej nemocnice. Po desaťročiach existencie ju totiž právom môžeme označovať za ‚umeleckú nemocnicu‘, pretože v jej areáli a na chodbách je množstvo vzácnych darovaných umeleckých diel, ktoré našim pacientomspríjemňujú pobyt,“ vysvetlil riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský.
Hlavným partnerom Združenia priateľov NOÚ, ktorý podporil toto unikátne podujatie, bola Slovenská pošta.