Umenie podporilo onkológiu

Umenie pre život 2016

Termín podujatia

27. október 2016

Partneri podujatia

Slovenská pošta, Samsung, Rebuy Stars, RTVS

Cieľom podujatia, ktoré sa tento rok konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, bolo poďakovať sa všetkým tým, ktorí Národnému onkologickému ústavu pomáhajú.

Vo štvrtok 27. októbra sa na javisku novej budovy Slovenského národného divadla uskutočnilo už šieste pokračovanie exkluzívneho predstavenia UMENIE PRE ŽIVOT. Jedinečný umelecký zážitok v sprievode živého orchestra ponúkli po prvýkrát v histórii gala nielen tanečníci, ale aj hudobníci. Cieľom podujatia, ktoré sa tento rok konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, bolo poďakovať sa všetkým tým, ktorí Národnému onkologickému ústavu pomáhajú. Galavečer je spoločným projektom Slovenského národného divadla, Národného onkologického ústavu a neziskového Združenia priateľov NOÚ.

Umenie a onkológia sa už niekoľko rokov na jeden večer symbolicky spoja, aby v jedinečnom umeleckom vyjadrení ukázali to, čo ich prirodzene spája. Zanietenosť, bojovnosť, ale aj krehkosť a odvaha, ktoré symbolizujú schopnosť odolávať nepriazni osudu. Nádherný galavečer Umenie pre život, ktorý ponúkol výber z hudobno-dramatickej legendy Faustovo prekliatie, umocnili strhujúce výkony sólistov Opery SND Ľudovíta Ludhu, Daniela Čapkoviča, Borisa Prýgla, hosťujúcej zahraničnej umelkyne Anny Ryan a operného zboru. Tanečné sóla interpretovali sólisti Baletu SND – Erina Akatsuka a Andrej Szabo doplnení zborom Baletu SND. Toto prvé poloscénické uvedenie Faustovho prekliatia na scéne SND ozvláštnil aj detský zbor Pressburg Singers.

Jedinečné spracovanie nadčasovej faustovskej témy o životnom zápase a hľadaní zmyslu bytia podľa predlohy velikána nemeckej literatúry J.W. Goetheho na hudbu francúzskeho skladateľa H. Berlioza v réžii Mariána Chudovského si diváci vychutnali v sprievode tónov orchestra SND pod vedením dirigenta Rastislava Štúra.

Život a umenie sú spojené nádoby, vzájomne sa dopĺňajú, obohacujú, dávajú zmysel a krásu našej existencii.

Slovenské národné divadlo s Národným onkologickým ústavom založili tradíciu podujatia, ktoré je symbolom súdržnosti, vzájomného pochopenia a pomoci, teda vlastnosti potrebných ako v živote, tak aj v umení“, oceňuje podujatie generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Marián Chudovský.

Cieľom podujatia je poďakovať všetkým sa tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a podporujú aktivity Národného onkologického ústavu zamerané na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, komfortu pacientov a na modernizáciu priestorov a vybavenie pracovísk NOÚ.

Ďakujeme darcom

Riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský vyjadril vďaku všetkým darcom: „Počas sedemročnej existencie Združenia priateľov NOÚ sa nám podarilo získať viac než milión eur, ktoré sme investovali do rozvoja nemocnice. Vybudovali sme unikátne Centrum chirurgie prsníka jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré pomáha ženám prekonať onkologické ochorenie prsníka. Nové moderné pracovisko zdobia originálne výtvarné diela popredných slovenských umelcov. Spolu s zrenovovanými vstupnými priestormi do samotnej nemocnice stierajú vžité predstavy o nemocničnom sterilnom prostredí. S vervou sme sa pustili aj do rozsiahlej rekonštrukcie Oddelenia paliatívnej medicíny, ktoré poskytuje komplexnú akútnu ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov. Tieto odvážne plány sme dokázali zrealizovať vďaka našim partnerom a podporovateľom Združenia priateľov NOÚ.“

Organizátori ďakujú partnerom predstavenia Slovenskej pošte, spoločnosti Samsung a Rebuy Stars ako aj mediálnemu partnerovi SND – RTVS.