Rekonštrukcia

Oddelenia paliatívnej medicíny

Realizácia

september – november 2016

Celkové náklady

220 000,- EUR

Komplexná obnova plochy

viac ako 600 m2

Každá z 13 izieb disponuje novým sociálnym zariadením s bezpečným prístupom aj pre imobilných pacientov, izby sú plne klimatizované, vybavené polohovateľnými posteľami s antidekubitovými matracmi, príručnými a servírovacími stolíkmi, kreslami a stoličkami.

Národný onkologický ústav v Bratislave 24. novembra 2016 po 3-mesačnej modernizácii slávnostne otvoril Oddelenie klinickej onkológie F – paliatívnej medicíny. Ide o prvé a jediné pracovisko na Slovensku, ktoré už takmer 22 rokov poskytuje komplexnú akútnu ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov. Pomáha viac ako 600 hospitalizovaným pacientom ročne.

Komplexná obnova plochy viac ako 600 m2 zohľadňovala predovšetkým pohodlie a bezpečnosť hospitalizovaných pacientov. Všetkých 13 izieb je citlivo a komfortne zariadených, disponujú vlastným novým sociálnym zariadením s bezpečným prístupom aj pre imobilných pacientov, sú plne klimatizované, vybavené polohovateľnými posteľami s antidekubitovými matracmi, príručnými a servírovacími stolíkmi, kreslami a stoličkami ako aj ďalším nábytkom. Súčasťou každej izby je multifunkčná rampa s prívodom medicinálnych plynov, systémom komunikácie so sestrou, bezplatné wifi pripojenie na internet a veľkoplošná televízia. Niektoré izby určené pre najrizikovejších pacientov budú plne monitorované. Keďže sa pri rekonštrukcii kládol veľký dôraz na bezpečnosť, v rámci celého pracoviska je nainštalovaný veľký počet rozmanitých bezpečnostných prvkov.

Onkológia naďalej pre mnohých zostáva synonymom beznádeje a utrpenia, paliatívna starostlivosť zase bolesti a konca. Zomieranie a smrť sa v našich nemocniciach stále považujú za určitú kvalitatívne negatívnu skúsenosť. Práve paliatívna medicína však za posledné roky zaznamenala mnohé úspechy, ktoré pomáhajú najmä onkologickým pacientom, keďže tí trpia najvýraznejšími ťažkosťami. „Podarilo sa odstrániť bolesť, lepšie zvládať fyzické ťažkosti,“ vysvetľuje riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský a zároveň dodáva, „paliatívna medicína ale pomáha pri mnohých iných chronických ochoreniach, napr. srdca, pľúc či pečene, len ich nevnímame tak dramaticky ako nádorové. Je potrebné odtabuizovať tému onkológie a paliatívnej medicíny tak u odbornej ako aj laickej verejnosti.“

Oddelenie paliatívnej medicíny výrazným spôsobom posúva latku poskytovania paliatívnej starostlivosti na Slovensku, komfortu a pohodlia pre pacientov, lekárov i zdravotnícky personál.

Jeho modernizácia stála celkovo 220-tisíc eur a bola financovaná duálne. Vlastné rozpočtové zdroje NOÚ predstavovali výšku 120-tisíc EUR, ďalšie prostriedky v objeme 100-tisíc EUR poskytlo neziskové Združenie priateľov NOÚ cestou sponzorstva a darcovstva prostredníctvom projektu NOÚ pod názvom „Umenie stáť pri človeku“. Jeho kľúčovými partnermi sa stali Nadácia SPP, Projekt Fashion Sparkling Charity Night, Slovenská pošta a.s. a TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Oddelenie bude zdobiť 25 umeleckých fotografií od pacientky Mgr. Jany Šujanskej, ktoré ústavu na jej prianie venovala rodina Šujanská.