Rekonštrukcia

Oddelenia klinickej onkológie E

Realizácia

jún 2017 - jún 2018

Celkové náklady

210 000,- EUR

Komplexná obnova plochy

viac ako 600 m2

Oddelenie klinickej onkológie E zabezpečuje komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť pre pacientov s nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu. Po rozsiahlej rekonštrukcii je pre pacientov k dispozícii 10 izieb so 17 lôžkami. V roku 2017 hospitalizovali na tomto oddelení viac ako 1000 pacientov, pričom v prvom štvrťroku 2018 bolo toto číslo na úrovni 396 hospitalizácií.

Pacienti v Národnom onkologickom ústave majú od júna 2018 k dispozícii kompletne zrekonštruované priestory Oddelenia klinickej onkológie E (OKO E). Na pracovisku, ktoré primárne poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu, ročne hospitalizujú viac ako tisíc z nich.

„Som nesmierne rád, že práve prostredníctvom tejto rozsiahlej rekonštrukcie získajú onkologickí pacienti omnoho vyšší komfort. Spoločne s kolegami sme si vedomí toho, že všetci pacienti veľmi citlivo vnímajú nielen samotnú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, prístup zdravotného personálu, ale aj prostredie, v ktorom sa liečia,“ uviedol generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher. Rozsiahla obnova plochy (viac ako 600 m²) zahŕňala okrem iného komplexnú rekonštrukciu izieb, sociálnych zariadení, vyšetrovne, lekárskej izby, jedálne, či infopultu pri vstupe na oddelenie.

Na projekte sa významnou mierou podieľalo aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré spoločne s vedením NOÚ plánuje okrem rekonštrukcií jednotlivých pracovísk výrazne participovať aj na materiálno-technickom vybavení ústavu. „Rezort zdravotníctva investuje ročne viac ako 70 miliónov eur do obnovy prístrojovej techniky a priestorov v slovenských nemocniciach. NOÚ sme poskytli finančné prostriedky na nový CT prístroj, do konca roka bude nainštalovaný moderný lineárny urýchľovač, v priebehu budúceho roka ďalšie dva nové lineárne urýchľovače. Pribudnú aj nové lôžka, najmodernejšia magnetická rezonancia
a rovnako podporujeme aj revitalizáciu priestorov. NOÚ bude po tejto obnove absolútne špičkovo vybavené pracovisko,“
povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Vybudovanie nového Oddelenia klinickej onkológie E podporilo Združenie priateľov NOÚ sumou takmer 80 tisíc eur. V kontexte filozofie „Umenie lieči“, ktorú uplatňujeme pri revitalizácii priestorov ústavu, vznikla na novom oddelení v poradí už štvrtá galéria slovenského výtvarného umenia.

Pre hospitalizovaných pacientov je na novootvorenom oddelení k dispozícii celkovo
7 dvojlôžkových izieb s bezbariérovým prístupom a 3 jednolôžkové izby. Všetky majú sociálne zariadenie, nový nábytok, vybavené sú polohovateľnými posteľami s antidekubitnými matracmi, multifunkčnými rampami, či veľkoplošnými televízormi. Samozrejmosťou je pokrytie celého oddelenia bezplatnou wifi sieťou. „Som úprimne rád, že sa Národnému onkologickému ústavu a OZ Združeniu priateľov NOÚ podarilo úspešne zrealizovať ďalší spoločný veľký projekt. Vybudovanie nového Oddelenia klinickej onkológie E podporilo naše združenie sumou takmer 80 tisíc eur. V kontexte našej filozofie „Umenie lieči“, ktorú uplatňujeme pri revitalizácii priestorov ústavu, vznikla na novom oddelení v poradí už štvrtá galéria slovenského výtvarného umenia. Želám si, aby sa naši pacienti ale aj zamestnanci na novom oddelení cítili pohodlne a príjemne,“ dodal k dokončeniu rozsiahleho projektu predseda OZ Združenia priateľov NOÚ a primár Oddelenia klinickej onkológie E Jozef Dolinský.

Otvorením kompletne zrekonštruovaného oddelenia sa výrazne zvýšil komfort a bezpečnosť nielen hospitalizovaných onkologických pacientov, ale aj personálu na tomto pracovisku. Celkové náklady na jeho modernizáciu sa pohybujú vo výške 210 tisíc eur, pričom vlastné rozpočtové zdroje NOÚ predstavovali výšku 52 tisíc eur, sumou 80 tisíc eur sa na projekte podieľalo OZ Združenie priateľov NOÚ a v rámci kapitálových výdavkov vo výške 78 tisíc eur prispelo k rekonštrukcii oddelenia Ministerstvo zdravotníctva SR.