Rekonštrukcia Oddelenia klinickej onkológie A

Realizácia

2022

Príspevok OZ

100 000,- EUR

Oddelenie klinickej onkológie A (OKO A) sa predovšetkým zameriava na diagnostiku a liečbu sarkómov mäkkých tkanív ako aj kostných sarkómov. Ide o vzácne ochorenia, pre ktoré je centralizácia v rámci Slovenska nevyhnutným predpokladom, nakoľko sa vyskytujú zhruba u 3-4 pacientov na 100 000 obyvateľov.

V rámci liečebných stratégii je preto nevyhnutná spolupráca s medzinárodnými inštitúciami, s ktorými OKO A spolupracuje, hlavne EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer), ESMO (European Society fo Medical Oncology) Univerzita v Leuvene, Helsinkách, ako aj AKH vo Viedni, Ortopedická klinika Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

V súčasnosti ročne do starostlivosti OKO A prichádza asi 60 nových pacientov s rôznymi typmi sarkómov. Zaraďovanie týchto pacientov na štandardnú liečbu alebo do nových projektov si vyžaduje zvýšené nároky na kvalitu poskytovanej starostlivosti, a to nielen po odbornej a ošetrovateľskej stránke, ale aj s ohľadom na materiálno-technické vybavenie oddelenia.

OKO A sa pod vedením prim. MUDr. Jozefa Šufliarskeho, PhD. stalo unikátnym akreditovaným pracoviskom MZ SR pre gestačnú trofoblastovú chorobu a sarkómy. Počas niekoľko mesiacov trvajúcej rekonštrukcie sme realizovali komplexnú stavebnú činnosť – vymenili sme okná, podlahy, podhľady, vybudovali sme moderné jedno a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zázemím a klimatizáciou, ktoré sme zariadili novým nábytkom, bezpečnostnými prvkami, samozrejmosťou sú multifunkčné rampy, TV a bezplatná wifi. Pacienti budú mať k dispozícii vlastnú kuchynku.

Modernizácia priestorov významne zvýši komfort a bezpečnosť pacientov a rovnako aj zlepší pracovné podmienky pre zamestnancov na tomto pracovisku. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 250 000 eur, sumu 100 000 eur získalo Združenie priateľov NOÚ prostredníctvom programu podpory partnerstiev Nadácie SPP. Významným podielom prispelo aj Ministerstvo zdravotníctva SR.