Rekonštrukcia

Kliniky chirurgickej onkológie

Realizácia

január 2012 - júl 2013

Celkové náklady

247 000,- EUR

Najväčšie onkochirurgické pracovisko na Slovensku, ktoré overuje nové liečebné postupy, zavádza ich do praxe a tiež je konzultačným pracoviskom v oblasti diagnostiky a onkochirurgickej liečby zhubných nádorov pre zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

Národný onkologický ústav v Bratislave 2. júla 2013 po 18-mesačnej rekonštrukcii slávnostne otvoril svoju Kliniku chirurgickej onkológie SZU a NOÚ. Ide o najväčšie onkochirurgické pracovisko na Slovensku, ktoré sa touto rekonštrukciou v celkovej sume 247-tisíc EUR zaradilo medzi najmodernejšie zariadenia v Strednej Európe.

Rekonštrukčné práce prebiehali na lôžkových oddeleniach Kliniky chirurgickej onkológie i v ambulantnom trakte. Vybudovala sa špičková zákroková sála, ambulancie, nová recepcia, sociálne zariadenia, šatne, sesterské miestnosti či sklady. Uskutočnila sa tiež rekonštrukcia vzduchotechniky, nainštalované boli nové klimatizácie a signalizačné systémy, vymenili sa obklady, dlažby, stropné krytiny, nábytok i ďalší inventár. Nad jednotlivými ambulanciami a nad recepciou boli znovu oživené strešné svetlíky, čím sa do týchto priestorov vrátilo denné svetlo.

Vďaka sponzorom sa na každú pacientsku izbu nainštalovali LCD televízory a priestory lôžkových oddelení odteraz skrášľuje aj 33 veľkoplošných fotografií z pozostalostí známeho slovenského fotografa Karola Kállaya.

Modernizácia priestorov a vybavenia výrazným spôsobom zvýšila dôstojné podmienky liečby, komfort a pohodlie pre pacientov, lekárov i zdravotnícky personál. Rekonštrukcia bola financovaná z vlastných rozpočtových zdrojov NOÚ, ktoré dosiahli výšku 154-tisíc EUR a taktiež zo sponzorských a darcovských prostriedkov v celkovom objeme 93-tisíc EUR. Pri ústave pôsobí OZ Združenie priateľov NOÚ, ktoré založili lekári z NOÚ a ktorého cieľom je všetky vyzbierané financie investovať do potrieb nemocnice. Na túto rekonštrukciu vyzbieralo Združenie priateľov NOÚ takmer 13-tisíc EUR.

„Všetci vieme, že práca s onkologickými pacientmi nie je jednoduchá, je to poslanie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo rekonštrukciu kliniky dokončiť a chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na nej podieľali. Vďaka nášmu spoločnému úsiliu a štedrosti darcov môžeme teraz ponúkať kvalitu, služby a komfort na najvyššej úrovni,“ skonštatoval riaditeľ NOÚ MUDr. Jozef Dolinský, ktorý je zároveň zakladateľom neziskového Združenia priateľov NOÚ.

Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ je najväčším onkochirurgickým pracoviskom v SR a slúži ako referenčné centrum pre riešenie najzložitejších prípadov z celého Slovenska. Overuje nové liečebné postupy, zavádza ich do praxe a tiež je konzultačným pracoviskom v oblasti diagnostiky a onkochirurgickej liečby zhubných nádorov pre zdravotnícke zariadenia v SR. Za rok 2012 bolo na kliniku prijatých 2 105 novoprijatých pacientov a 618 bolo prevzatých z iných oddelení. Vykonalo sa 1 925 operácií. Počty prijatých pacientov a operácií boli najvyššie v celej doterajšej histórii NOÚ.