Modernizácia

vestibulu, recepcie i prednáškových sál

Realizácia

2015 -2017

Vstupné priestory do nemocnice, konkrétne vestibul a miesto registrácie a príjmu pacientov, sú prvým kontaktným bodom pre všetkých, ktorí do Národného onkologického ústavu prichádzajú.

Z ľudského hľadiska sú nesmierne dôležité, lebo vytvárajú prvú emóciu, ktorá návštevníka počas putovania nemocnicou stále sprevádza. Nie všetci však prichádzajú za účelom liečby, viaceré kliniky NOÚ slúžia aj ako vzdelávacia základňa pre študentov, i lekárov. Preto bolo žiaduce obnoviť aj prednáškovú sálu a konferenčné priestory.

Samotný vestibul v hlavnej budove prešiel výraznou modernizáciou a priniesol úplne nový koncept vstupnej časti, ktorá dostala informačno-oddychový rozmer. Vznikol informačný pult, akási moderná otvorená recepcia, ktorá pacientom poskytuje všetky potrebné informácie v súvislosti s ich ďalším pohybom po ústave. Pred bufetom je komfortnejšie sedenie a steny sú v zmysle koncepcie „Umenie lieči“ ozdobené obrazmi ešte z pôvodnej zbierky bývalého sanatória v priestoroch NOÚ, tvoriac tak piatu galériu umenia.

V Pavilóne radiačnej onkológie dostali novú tvár aj miesta na registráciu a príjem pacientov. Tam ich zapíšu do systému, dostanú kartičku s kódom a sú pripravení na vyšetrenie, prípadne príjem. Cieľom rekonštrukcie bolo, aby miesto, kde pacienti oznamujú svoje osobné údaje, poskytovalo väčší komfort a osobnejší prístup. Zároveň bol rozšírený aj počet príjmových pultov.

Národný onkologický ústav poskytuje priestor aj študentom viacerých vysokých škôl. Na jeho pôde prebiehajú semináre, prednášky či stáže pre budúcich chirurgov, onkológov, anestéziológov, klinických psychológov, či internistov. Vzdelávajú sa tu nielen študenti, ale aj lekári, ktorí tu absolvujú rôzne semináre a workshopy. Prednášková sála, ktorá slúži na tieto účely, bola preto zmodernizovaná, prečalúnili sa kreslá, zabezpečila sa vzduchotechnika a moderná audiovizuálna technika.